Medlem i

Nässjö: 0380-37 05 89

Jönköping: 036-71 17 00

Elektriker med extra allt

Installation och service i befintliga elanläggningar är en viktig del i vår verksamhet.

 

Våra kunder finns inom både privat och offentlig sektor. Vi hjälper även privatpersoner med ROT-arbeten i villor och bostadsrätter.

 

Affärsområdet Elservice har en stor spännvidd, från större elcentraler till installation av vägguttag och belysning.

Senaste nytt